Product Image

STRESSVET – ანტისტრესი

საკვები დანამატი ძაღლებისა და კატებისთვის – ვალერიანის, ლ-ტრიფტოფანის და მელისას შემადგენლობთ – ნუტრიციოლოგიური დანამატი ძაღლებისა და კატებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ გარემოსგან გამოწვეული სტრესის კონტროლი.

საწყობშია

კოდი:D008

72.00